Текст з аудіо. Просунутий рівень: Trabajar sin parar

ВИВЧАЙТЕ ІСПАНСЬКУ, ЧИТАЮЧИ ТЕКСТИ

Назва: Trabajar sin parar

Рівень: Незалежне володіння мовою

 

 


Trabajar sin parar

Працювати без перерви

En cualquier rincón del mundo, las mañanas llegan acompañadas de la sintonía del despertador: es hora de ir a dar el callo. Mientras las máquinas no lo hagan todo por nosotros, no nos quedará más remedio que ganarnos el sueldo cada día como todo hijo de vecino. Sin embargo, las mejoras tecnológicas de los últimos 30 años han abierto las puertas a un debate muy interesante: la posibilidad de trabajar menos sin dañar la economía del país.

В будь-якому кутку світу ранок настає під дзін будильнику: час йти працювати. До тих пір поки машини не почнуть робити це за нас, нам нічого іншого не залишається, як заробляти собі на життя кожен день, як будь-який смертний. Тим не менше, технологічні удосконалення останніх 30 років надали підґрунтя цікавим дебатам: можливість працювати менше, не завдаючи шкоди економіці країни.

¿Cómo verías trabajar un par de horas menos al día? Existen estudios que alientan la implantación la jornada de 6 horas diarias. Según sus partidarios, de extenderse este modelo, los trabajadores tendrían más tiempo libre para el ocio y el consumo, generando así nuevas oportunidades de negocio. Además, dispondríamos de más tiempo para el ejercicio físico, lo que redundaría en una mejora de nuestra salud tanto física como mental. La consecuencia lógica de este modelo es casi paradójica: trabajar menos, aumentaría la productividad de las empresas, ya que un trabajador feliz y sano trabaja más.

Як би ти подивився на те, щоб працювати на пару годинок менше на день? Існують дослідження, які підтримують введення шестигодинного робочого дня. Згідно їх прихильників, якби ця модель отримала розповсюдження, у працюючих людей було б більше вільного часу на дозвілля та споживчу діяльність, що створило б таким чином нові можливості для бізнесу. Крім того, у нас було б більше часу на заняття спортом, що пішло б на користь нашому здоров’ю, як фізичному, так й розумовому. Логічний висновок з цього сценарію практично парадоксальний: працюючи менше, можна підвищити продуктивність компаній, адже щасливий та здоровий рабітник трудитиметься більше.

En los últimos años muchas empresas se han subido al tren del teletrabajo por sus múltiples ventajas. ¿Quién no querría ahorrarse todas esas horas de atascos detrás del volante o atrapados como sardinas en lata en el vagón del metro? Por si no fuera suficiente aliciente, la disminución de los vehículos en la carretera reduce el número de accidentes de circulación, además de ser bueno para el medio ambiente, por la reducción de la polución originada por el tráfico.

За останні роки багато компаній підключилися до тенденції дистанційної роботи з-за її численних переваг. Кому не хотілося б зекономити всі ці години, проведені в заторах за кермом машини чи стиснутими як оселедець у бочці у вагоні метро? Та якщо цього приводу вам недостатньо, скорочення кількості транспортних засобів на дорозі скорочує кількість дорожніх аварій, не кажучи вже про те, що це добре для навколишнього середовища завдяки скороченню забруднення, причиною якого є транспорт.

Por supuesto, existen detractores del teletrabajo que no están por la labor de apoyar este modelo. Como en todo debate, siempre hay quien no da su brazo a torcer y rebate cualquier argumento. Pero también es cierto que, si queremos buscarle pegas, estas no faltan. Si escogiéramos teletrabajar, pasaríamos más tiempo del habitual en casa, lo que contribuiría al sedentarismo, al aumento de peso y al incremento de las discusiones familiares. Además, debido al poco o nulo contacto con nuestros compañeros de trabajo, socializaríamos menos, algo que además se agravaría para aquellos que vivieran solos.

Звичайно, існують й противники дистанційної роботи, які не бажають підтримувати цю модель. Як в будь-якому спорі, завжди є ті, що відстоюють своє до кінця та спростовують будь-який аргумент. Але вірно й те, що якщо ми хочемо знайти до чого причепитися, то причини завжди знайдуться. Вибравши дистанційну роботу, ми проводили б вдома більше часу, ніж звичайно, що спонукало б до сидячого образу життя, збільшенню ваги та почастішанню сімейних сварок. Крім того, з-за недостатнього чи взагалі нульового контакту з нашими колегами ми б менше спілкувалися б, що було б особливо тяжко для тих, хто живе сам.

Así pues, el meollo de la cuestión reside en encontrar el equilibrio entre trabajo, ocio y conciliación familiar. Con el apoyo de la tecnología, las sociedades están evolucionando a pasos agigantados y el modo en el que afrontamos nuestras obligaciones laborales no será ajeno a estos cambios. Sin embargo, la cruda realidad nos dice que, pase lo que pase, y mientras no llegue ese cambio o nos toque la lotería, mañana habrá que ir a trabajar.

Таким чином, сутність питання полягає у тому, щоб знайти баланс між роботою, дозвіллям та сімейним благополуччям. Опираючись на нові технології, суспільство еволюціонує семимильними кроками, та форма, в якій ми виконуємо наші трудові обов’язки, не залишається незмінною. Тим не менше, сурова реальність говорить нам, що як би там не було, завтра прийдеться йти працювати, якщо, звісно, ми не виграємо в лотерею чи якщо ці величезні зміни не настануть саме зараз.

Нові слова


 • dar el callo: трудитися, пахати
 • no queda más remedio que: більш нічего не залишається, як…
 • como todo hijo de vecino: як будь-який смертний (дослівно: як будь-який син сусіда)
 • alentar: підтримувати, підбадьорювати, аплодувати
 • de extenderse este modelo: якби ця модель отримала розповсюдження
 • redundar en: відізватися про щось якимсь чином, піти на користь (redundar en beneficio) або на шкоду (redundar en perjuicio)
 • subirse al tren de: приєднатися до тенденції, примкнути до рядів (дослівно: сісти на потяг)
 • como sardinas en lata: як оселедці у бочці (дослівно: як сардини в консервній банці)
 • por si no fuera suficiente aliciente: якщо вам недостатньо причин, якщо вам потрібні причини
 • no estar por el labor de: не хотіти, не бажати
 • no dar su brazo a torcer: стояти на своєму, не відступати, гнути свою лінію
 • buscar pegas a algo: чиплятися
 • el meollo de la cuestión: суть питання
 • a pasos agigantados: величезними кроками, семимильними кроками, швидкими темпами
 • la cruda realidad: сурова реальність
Перейти до наступного тексту
Перейти до списку текстів