Текст з аудіо. Середній рівень: Miedos y fobias

ВИВЧАЙТЕ ІСПАНСЬКУ, ЧИТАЮЧИ ТЕКСТИ

Назва: Miedos y fobias

Рівень: Середнє володіння мовою

 

 


Miedos y fobias

Страхи та фобії

Muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido o tendremos miedo a algo. Por ejemplo, los niños no soportan la oscuridad. Esto es algo común y no hay que sentir vergüenza por ello. Normalmente, al hacernos adultos somos capaces de luchar contra este terror infantil.

Багато з нас в певний момент нашого життя боялися чи почали боятися чогось. Наприклад, діти терпіти не можуть темноти. Це звичайне явище та не варто цього соромитися. Зазвичай, ставши дорослими, ми розвиваємо здатність боротися з цими дитячими страхами.

Sin embargo, en algunas ocasiones nuestros temores se convierten en algo imposible de controlar. Estamos hablando de un sentimiento que nos hace gritar o correr. Es un miedo incontrolable, que nos domina, y no podemos hacer nada por evitarlo. En esos casos, los expertos no hablan de “miedo”, sino de “fobia”.

Тим не менше, в деяких випадках наші страхи перевтілюються у дещо непідконтрольне. Ми говоримо про відчуття, яке нас заставляє кричати та бігти. Це нескінченний страх, який домінує над нами, та ми нічого не можемо зробити, щоб його уникнути. В тиках випадках експерти говорять не про “страх”, а про “фобію”.

Todos hemos oído hablar de la claustrofobia. Aquellos que la sufren, evitan estar en lugares cerrados y de reducido espacio, como por ejemplo, un ascensor o una habitación pequeña. A nadie le gusta quedarse atascado en el ascensor. Sin embargo, para los que sufren esta fobia, se trata de una experiencia traumática. A una persona con claustrofobia le aterra incluso pensar en ello.

Всі ми чули про клаустрофобію. Ті, хто від неї страждає, уникають перебування в закритий місцях та у місцях, де простір обмежено, як наприклад, ліфт чи маленька кімната. Нікому не подобається застрягти у ліфті. Тим не менше, для тих, хто страждає фобією, це перетворюється на травмуючу подію. Людина, яка страждає клаустрофобією, жахає навіть сама думка про це.

El miedo nos acompaña desde el principio de la historia. En el pasado, el hombre temía a las brujas. De hecho, las juzgaba y quemaba. Por otra parte, los marineros sufrían ataques de pánico con la mera idea de caerse al llegar al fin del mundo, ya que creían que la tierra era plana. Todo esto forma parte del pasado, pero ¿qué miedos y fobias nos traerá el futuro? ¿Serán capaces los científicos de desarrollar pastillas contra las fobias? Esto es algo difícil de saber y tal vez tengamos que esperar mucho tiempo para comprar ese medicamento milagroso en las farmacias del futuro.

Страх супроводжує нас з початку історії. В минулому людина боялася відьм. Взагалі-то, їх навіть судили та спалювали на вогнищі. З іншої сторони, у моряків визивала приступ паніки сама ідея допливти до кінця світу та впасти звідти, адже вони вірили, що Земля плоска. Все це стало частиною минулого, але які страхи та фобії принесе нам муйбутнє? Чи зможуть вчені розробити таблетки проти фобій? Важко про це дізнатися та, можливо, нам прийдеться ще довго чекати перед тим, як ми зможемо купити ці магічні ліки в аптеці майбутнього.

Нові слова


  • soportar: терпіти, витримувати
  • sentir vergüenza por: стидатися чогось (дослівно “відчувати сором за щось”)
  • temor: страх
  • evitar: уникати
  • quedarse atascado: застрягти
  • experiencia traumática: травмуючий досвід, травмуюча подія
  • aterrar: наводити жах, пугати
  • ataque de pánico: приступ паніки
  • con la mera idea de: тільки від думки, від самої ідеї
  • formar parte de: відноситися до, бути частиню чогось
Перейти до наступного тексту
Перейти до списку текстів