Текст з аудіо. Початковий рівень: Contar ovejas

ВИВЧАЙТЕ ІСПАНСЬКУ, ЧИТАЮЧИ ТЕКСТИ

Назва: Contar ovejas

Рівень: Елементарне володіння мовою

 

 


Contar ovejas

Рахувати вівців

Tengo un pequeño problema. A veces no puedo dormir por las noches. Esto es muy incómodo. Por la noche no duermo y después, al día siguiente, estoy cansado. El insomnio es algo normal. Muchas personas en todo el mundo tienen insomnio. El café es mi gran enemigo. A veces, tomo un café en el trabajo y, después, no puedo dormir. Es una pena, porque me gusta mucho el café.

Маю невеличку проблему. Іноді я не можу спати вночі. Це дуже незручно. Вночі я не сплю, а потім, на наступний день, я відчуваю себе втомленим. Безсоння – це дещо звичайне. Багато людей по всьому світі мають безсонню. Кава – мій найлютіший ворог. Іноді я випиваю одну каву на роботі й потім не можу спати. Це дуже прикро, оскільки мені дуже подобається кава.

Hacer deporte es bueno para dormir mejor. Cuando hago deporte por las tardes, duermo muy bien. Pero a veces, voy a la cama y empiezo a leer un libro. Esto no es una buena idea, porque no puedo parar. Leo toda la noche y, después, tengo sueño en el trabajo. Por eso, tengo dos reglas para dormir bien: no puedo tomar café y no puedo leer en la cama.

Займатися спортом – це добре для того, щоб спати краще. Коли я займаюсь спортом ввечорі, я сплю дуже добре. Але іноді я йду до ліжка й починаю читати книгу. Це не дуже гарна ідея, тому що я не можу зупинитися. Я читаю цілу нічь, а потім мені хочеться спати на роботі. Тому в мене є два правила для того, щоб спати добре: я не можу пити каву й не можу читати у ліжку.

Mis dos reglas son buenas, pero no funcionan siempre. A veces, no tomo café y no leo en la cama, pero no puedo dormir. En esos casos, tengo un truco muy bueno: contar ovejas en español. En mi idioma, puedo contar mil ovejas y no puedo dormir. Pero en español mi sistema funciona siempre: una oveja, dos ovejas, tres, cuatro, cinco,… Mi truco siempre funciona. Bueno, casi siempre, porque sólo sé contar hasta cincuenta en español. Por eso, quiero mejorar mi español. Quiero aprender a contar mil ovejas.

Мої два правила гарні, але вони не завжди працюють. Іноді я й кави не п’ю й в ліжку не читаю, але спати не можу. В таких випадках у мене є дуже дієвий прийом: рахувати вівців іспанською. На моїй мові я в змозі нарахувати тисячу вівців й не можу заснути. Але іспанською моя система завжди працює: одна вівця, дві вівці, три, чотири, п’ять… Мій прийом завжди працює. Ну чи майже завжди, тому що я вмію рахувати іспанською тільки до п’ятдесяти. Тому я хочу покарщити свою іспанську. Хочу навчитися рахувати до тисячі вівців.

Нові слова


 • al día siguiente: наступного дня
 • en todo el mundo: в усьому світі
 • enemigo: ворог
 • es una pena: це дуже прикро
 • hacer deporte: займатися спортом
 • empezar: почати, починати
 • parar: перестати, зупинитися
 • toda la noche: цілу ніч
 • tener sueño: бути сонним, хотіти спати
 • regla: правило
 • funcionar: працювати, функціонувати
 • truco: прийом, трюк
 • contar ovejas: рахувати вівців
 • casi: майже
 • mejorar: покарщувати
Перейти до наступного тексту
Перейти до списку текстів